logo reflektory dyskotekowe

Druk a1

Druk a1

Druk A1 jest odpowiednim sposobem na obejście prawa oraz staje się z dnia na dzień coraz to bardziej pospolity. Można mówić o działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce ale także równoległej pracy za granicą. Druk A1 jest poświadczeniem o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego, który użytkuje się do osób uprawnionych. Obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej. Jeżeli na podstawie druku A1 okaże się, iż pracownik musi opłacać składki na ubezpieczenie na obszarze Unii Europejskiej, w owym czasie należy wyrejestrować daną osobę z naszego kraju i przekazywać je do danego ubezpieczenia na terenie UE. Zaświadczenie A1 certyfikowane jest zawsze przez Terenowe Jednostki Organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownikom, którzy podlegają polskiemu ustawodawstwu w obwodzie zabezpieczenia społecznego na mocy kodeksów rozporządzenia 883/2004. W katalogu wyszczególnionych osób znajdują się dodatkowo osoby, które w większości wypadków wykonują działalność jako osoby pracujące na swój indywidualny rachunek w państwie członkowskim, ale równolegle udają się w celu wykonywania takiej samej pracy w innym z państw członkowskich. W celu pobrania druku A1 występuje do ZUS-u pracodawca z naszego kraju. Druk A1 wystawiany jest zawsze na daną familię, a w wypadku zmiany lokalizacji zlecenia konieczne jest wnioskowanie o następny druk. Optymalny okres delegowania do pracy w innym kraju nie może przerosnąć dwóch lat. Potrzebna w takim wypadku jest przerwa, która niemniej jednak nie może być krótsza niż 2 miesiące. Po tym okresie czasu można wyjechać drugi raz. Warunkiem pozyskania potwierdzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych formularza A1 jest podleganie ubezpieczeniu w Polsce przez trzydzieści dni zanim pracodawca oddeleguje do pracy do innego kraju.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

YOU MAY LIKE

Cannabium